DHKT

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo

30/09/2021

Kính gửi: Sinh viên Hệ chính quy khoá 46K trở về trước.

 

Thực hiện Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy khoá 46K trở về trước, Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị của sinh viên. Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị được Phòng Đào tạo tiếp nhận, sinh viên có thể xem tại đây.

 

Phòng Đào tạo kính đề nghị sinh viên kiểm tra lại danh sách, trường hợp sinh viên có thắc mắc về danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ mà Phòng Đào tạo đã tiếp nhận, sinh viên có thể phản hồi lại với Phòng qua email daotao@due.edu.vn trước 15h00 ngày 05/10/2021. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.

 

Trân trọng!