DHKT

Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi CĐR tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt tháng 10/2021

23/09/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện nay, Nhà trường đã tổng hợp xong Danh sách sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam - Đợt thi tháng 10 năm 2021. Xem danh sách tại đây.

Trân trọng.