DHKT

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Đăng Đức

17/09/2021

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

       Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Đức

       Đề tài: Phân tích hiệu quả sản xuất của nghề cá xa bờ: Nghiên cứu thực nghiệm cho tỉnh Khánh Hòa

       Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

       Mã số:                 62.31.01.05

       Thời gian:         14h00 ngày 01/10/2021 (thứ Sáu)

       Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

       Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.

       Trân trọng!