DHKT

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022

10/09/2021

 

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K trở về trước.


Thực hiện công tác xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ chính quy khoá 46K trở về trước có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong học kỳ I năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên tiến hành nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo để được giải quyết.

Hồ sơ gồm có: 

- Đơn đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo (sinh viên xem tại đây).

- Bản chụp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính đến thời điểm nộp đơn xét miễn học và công nhận điểm).

Hình thức nộp hồ sơ:

Sinh viên cần sử dụng email do Nhà trường cung cấp để gửi bản chụp/scan toàn bộ hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo đến email của Phòng Đào tạo tại địa chỉ daotao@due.edu.vn. Chú ý: Tiêu đề email cần ghi rõ: Hồ sơ đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh.

Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 17 tháng 9 năm 2021.

Sinh viên có thể xem lại nguyên tắc, quy trình xét miễn và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy đối với sinh viên khóa 46K trở về trước có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang theo học tại Trường tại đây.

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ Phòng Đào tạo qua email daotao@due.edu.vn hoặc số điện thoại 0236 395 0110 để được hỗ trợ. Trường hợp cần hỗ trợ về tài khoản email được cấp, sinh viên liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông qua email: infor_center@due.edu.vn hoặc số điện thoại: 0236 352 5656.

Trân trọng!