DHKT

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia "Công cụ Toán và Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính"

08/09/2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xin thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo quốc gia "Công cụ Toán và Thống kê hiện đại trong nghiên cứu kinh tế - tài chính" như sau:

Thời gian tổ chức Hội thảo: 08/10/2021 (Thứ Sáu) thay cho ngày 9/9/2021 như thông báo trước đây

Hình thức hội thảo: trực tuyến qua Zoom (link cập nhật sau)

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập vào website của Hội thảo theo đường link sau: link Hội thảo 

Trân trọng!

Phòng KH&HTQT.