DHKT

Chuỗi seminar/ hội thảo Monday Finance & Banking

20/09/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Chuỗi tọa đàm tài chính ngân hàng do Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội cùng với hơn 50 trường Đại học trong cả nước tổ chức trong năm 2021.

Lịch sinh hoạt định kỳ vào Thứ Hai hàng tuần và được cập nhật trên website của Nhà trường.

==

Topic: Monday Finance and Banking Series 8
Time: Sep 20, 2021 02:00 PM Vietnam

Meeting ID: 936 3628 6532
Passcode: 080808


===
Topic: Monday Finance and Banking Series 06
Time: Sep 06, 2021 20:00 AM Vietnam
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 985 2855 0541

Passcode: 060606

===

Topic: Monday Finance and Banking Series 05
Time: Aug 30, 2021 09:00 AM Vietnam
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 921 5363 1849
Passcode: 050505
===

Topic: Monday Finance and Banking Series 04
Time: Aug 23, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 998 1162 1545
Passcode: 040404Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 030303

===

Topic: Monday Finance and Banking Series 03
Time: Aug 16, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 030303

===

Topic: Monday Finance and Banking Series 02
Time: Aug 16, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 020202

=

Topic: Monday Finance and Banking Series 01
Time: Aug 16, 2021 09:00 AM Vietnam
Meeting ID: 937 1970 5556

Passcode: 010101

 

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham gia.

Best regards
P.KH&HTQT