DHKT

Học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2022/2023”

03/09/2021

Mạng lưới các trường đại học Châu Âu và Đông Nam Á (ASEA-UNINET) thông báo Học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2022/2023” do Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Cộng hoà Áo tài trợ, ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường ĐH thành viên của ASEA-UNINET, trong đó có ĐH Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét chọn
- Các cán bộ, giảng viên của ĐH Đà Nẵng có nguyện vọng đào tạo Tiến sĩ, sau Tiến sĩ và các chương trình trao đổi nghiên cứu trong các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Y học Nhân loại, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Nghệ thuật, Âm nhạc;
- Độ tuổi ứng viên: Không quá 45 tuổi đối với Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ và 35 tuổi đối với các chương trình còn lại.

2. Thời gian đào tạo
- Chương trình nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ: Từ 03 đến 09 tháng;
- Chương trình Tiến sĩ: Tối đa 36 tháng;
- Chương trình sandwich và chương trình đào tạo về Âm Nhạc: 09 tháng.

3. Hỗ trợ tài chính
- Chương trình Tiến sĩ, chương trình sandwich và Âm nhạc: 1.050 EUR/tháng;
- Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ: 1.150 EUR/tháng;
- Ngoài ra ứng viên còn được nhận thêm chi phí vé máy bay không quá 1.000 EUR

4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ngày 01 tháng 03 năm 2022.

*Các ứng viên nên liên hệ với các giáo sư phía Cộng hoà Áo càng sớm càng tốt để xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết trong Hồ sơ xin học bổng.

**Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web: 
https://grants.at/en/
https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/ernst-mach-grant/faq-ernst-mach-grant-asea-uninet/
http://asea-uninet.org/wp-content/uploads/step-by-step-guide_online-application.pdf
https://www.scholarships.at/default.aspx

​***Thông tin liên hệ trực tiếp: Ms. Veronika Fuchshuber, ĐT: +43 1 534 08 – 409, Email: veronika.fuchshuber@oead.at

****Đề nghị ứng viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đăng ký trực tiếp theo link hướng dẫn và nộp thêm hồ sơ đăng ký dự tuyển về Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế qua email: interrelations@due.edu.vn để theo dõi, tổng hợp.