DHKT

Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021 của Quỹ NAFOSTED

01/09/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021.

1. Phạm vi tài trợ: 

Đề tài nghiên cứu cơ bản gồm các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, Kinh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật.

2. Yêu cầu cần đạt: 

Kết quả nghiên cứu của đề tài phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:    

– Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;

– Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.

– Trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, kết quả đề tài phải có ít nhất 01 sách chuyên khảo (đã xuất bản hoặc dưới dạng bản thảo được đánh giá đủ điều kiện để xuất bản) và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.

3. Hồ sơ đăng ký đề tài:

- Hồ sơ điện tử: đăng ký trực tuyến trên hệ thống OMS của Quỹ NAFOSTED tại đường link:  https://e-services.nafosted.gov.vn

- Hồ sơ giấy gửi về địa chỉ Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, P405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 

Từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 16/9/2021


Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đường link sau: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-nccb-khxhnv/


Trân trọng!

P. KH&HTQT