DHKT

Thông báo về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022

27/08/2021

Kính gửi các đơn vị!

Thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tang cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch số 4073/KH-BCT ngày 9/7/2021 của Bộ Công thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022. Với mục đích từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo, Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm căn cứ tình hình cụ thể của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức các hoạt động: Từ ngày 15/11/2021 đến hết tháng 5/2022, tập trung vào Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2022.

2. Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022: “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.

3. Nội dung tuyên truyền

- Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới.

- Tiêu dùng an toàn trên nền tảng trực tuyến.

- Tiêu dùng an toàn để bảo vệ người thân, gia đình và xã hội.

- Thông tin cá nhân là tài sản quan trọng của người tiêu dùng.

- Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng.

- Tiêu dùng kỹ thuật số: đúng lúc, đúng chỗ.

- Tiêu dùng qua mạng - mua hàng chính hãng.

- Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường.

- Bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội.

- Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững.

- Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường.

4. Hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức quyền của người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên

- Tổ chức các hội thi, tọa đàm , mít-tinh, sinh hoạt… tìm hiểu pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống phát thanh, website… của nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp trên địa bàn cam kết sản xuất, cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn, chất lượng; các hoạt động thúc đẩy hiểu biết và tương tác giữa doanh nghiệp và học sinh, sinh viên.

Kính đề nghị các đơn vị nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện công văn này. Thông tin chi tiết, kính mời Quý đơn vị xem tại Công văn.

Trân trọng!