DHKT

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ

16/08/2021

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Đức

Đề tài: Phân tích hiệu quả sản xuất của nghề cá xa bờ: Nghiên cứu thực nghiệm cho tỉnh Khánh Hòa

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62.31.01.05

Thời gian: 14h00 ngày 03/9/2021 (thứ Sáu)

Địa điểm: Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.