DHKT

Công văn UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung các biện pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình hiện nay

22/07/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến ở mức độ nguy cơ cao, với chủng vi rút Delta lây nhiễm nhanh và mạnh, số ca mắc mới trong những ngày gần đây liên tục tăng, xuất hiện một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng và có thể làm bùng phát dịch trên diện rộng toàn địa bàn thành phố nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Vì vậy, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 4537/UBND-KGVX ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc bổ sung các biện pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay triển khai và tập trung thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 22/7/2021 trên toàn địa bàn thành phố.

2. Thay đổi việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với 4 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Hòa An quận Cẩm Lệ, An Khê và Thạc Gián quận Thanh Khê bởi các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch theo Điểm 1 Công văn này và các văn bản khác có liên quan đã triển khai thực hiện.

3. Thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ba, ngành, đoàn thể, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Coidd19 để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện, ra quân, kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch nêu tại Điểm 1 Công văn này.

4. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tiếp tục bổ sung các biện pháp cần thiết khác và quyết định dừng các biện pháp nêu tại Điểm 1 Công văn này tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Chi tiết công văn xem tại đây