DHKT

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021

16/07/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao tại tất cả các địa phương trong cả nước, Nhà trường không thể tập trung sinh viên để tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 tại Trường.

Kỳ thi kết thúc học phần vì vậy sẽ được tổ chức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 28/07/2021 đến ngày 15/08/2021 với hình thức thi đã công bố như tổ chức thi tập trung tại Trường. Kế hoạch tổ chức thi như sau:

1. Nhóm 1: Các lớp học phần kết thúc học từ tuần 41 trở về trước theo Thời khóa biểu HK 2 năm học 2020-2021

- Các học phần thi theo hình thức vấn đáp, thi trắc nghiệm, thi thực hành trên máy: Thời gian thi từ ngày 28/07/2021.

- Các học phần thi viết tự luận (trên giấy): Thời gian thi từ ngày 03/08/2021.

2. Nhóm 2: Các lớp học phần kết thúc học từ tuần 43 đến tuần 50 theo Thời khóa biểu HK 2 năm học 2020-2021

- Các học phần thi theo hình thức vấn đáp, thi trắc nghiệm, thi thực hành trên máy: Thời gian thi từ ngày 03/08/2021.

- Các học phần thi viết tự luận (trên giấy): Thời gian thi từ ngày 09/08/2021.

Lịch thi cụ thể của từng học phần cùng với quy định tổ chức thi, các hướng dẫn chi tiết về quy trình thi và đường link để tham gia thi sẽ được thông tin đến sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Nhà trường thông báo cho sinh viên biết và đề nghị sinh viên ôn tập chu đáo để đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Trường hợp không thể tham gia kỳ thi theo kế hoạch trên vì những lí do bất khả kháng (bị cách ly tập trung, ở khu vực kết nối mạng Internet yếu, thiết bị không đảm bảo…), đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân, vào mục Đăng ký hoãn thi trực tuyến và thực hiện xác nhận hoãn thi trước ngày 28/07/2021 (đối với nhóm 1) và trước ngày 03/08/2021 (đối với nhóm 2).

Mọi vướng mắc liên quan đến việc tham gia kỳ thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, số điện thoại 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

Trân trọng.