DHKT

Thông báo v/v hoãn tổ chức kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo KNLNN 6 bậc dùng cho VN - Đợt thi ngày 25/07/2021

15/07/2021

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo hoãn tổ chức kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt thi ngày 25/07/2021.

Xem thông báo chi tiết tại đây.

- Đối với các sinh viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký online đợt thi ngày 25/7/2021, Nhà trường sẽ không thu lệ phí thi của đợt thi này. Do đó, nếu có nguyện vọng dự thi trong các đợt tiếp theo, sinh viên cần đăng ký cho đợt thi mới.

- Đối với các sinh viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký online và nộp lệ phí thi đợt thi ngày 20/06/2021 và 16/05/2021, sinh viên sẽ được chuyển sang thi đợt tiếp theo (Dự kiến vào ngày 22/08/2021) và không cần đăng ký cho đợt thi mới.

Đề nghị sinh viên theo dõi các thông báo tiếp theo để cập nhật thông tin về việc tổ chức thi.

Trân trọng.