DHKT

[Computing4Human-2021] Gia hạn thời gian nộp bài Hội thảo Quốc tế về Trí tuệ kinh doanh

15/07/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT trân trọng kính Quý Thầy/ Cô tham gia viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Trí tuệ kinh doanh (Computing4Human-2021) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Chung Ang (Hàn Quốc), Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Pohang (Hàn Quốc), Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và Học viện Viettel - Tập đoàn công nghiệp & viễn thông quân đội Viettel phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau: 

  • Thời gian tổ chứcNgày 28-29/10/2021 (thứ Năm & thứ Sáu)      
  • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
  • Thời hạn nộp bài viết: trước ngày 15/07/2021 (đã gia hạn).
  • Thông tin gửi bài: bài viết gửi đến Hội thảo thông qua hệ thống EasyChair
  • Thông tin liên hệ: PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn (Tel: 02363.950.475), email Hội thảo: computing4human@due.edu.vn 
Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo website Hội thảo tại đường link sau: http://due.udn.vn/vi-vn/computing4human-intro/cid/4673

Phòng KH&HTQT kính thông báo để Quý Thầy/ Cô được biết thông tin và tham gia gửi bài cho Hội thảo Quốc tế về Trí tuệ kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn./.

P. KH&HTQT.