DHKT

Thông báo mời nộp Học bổng ASEM-DUO Fellowship Programme "DOU WALLONIA-BRUSSELS" (Belgium)

18/03/2021
Học bổng ASEM-DUO Fellowship Programme "DOU WALLONIA-BRUSSELS" (Belgium), do Cơ quan Nghiên cứu và Đào tạo đại học và sau đại học (ARES) tổ chức, với các thông tin chính như sau:

1. Tên chương trình: ASEM – DUO FELLOWSHIP PROGRAMME "DUO WALLONIA-BRUSSELS" (BELGIUM)
2. Thời hạn nộp hồ sơ: muộn nhất ngày 15/04/2021
3. Thời hạn thực hiện chương trình: từ 3 tuần đến tối đa là 2 tháng (sớm nhất là từ 01 tháng 08 năm 2021 đến muộn nhất là 31 tháng 08 năm 2022). 
4. Tổng số tiền học bổng dành cho dự án "di chuyển theo cặp đôi" lên tới 5.000 euros cho hai giáo viên của hai trường, bao gồm chi phí đi lại và công tác phí.
5. Ứng viên: khuyến khích các ứng viên "cặp đôi" thuộc đội ngũ giảng viên/ nghiên cứu viên của một cơ sở đào tạo đại học của Wallonie-Bruxelles và của một cơ sở đào tạo đại học của Việt Nam.

Mời xem Thông tin chi tiết tại: 
https://www.wbi.be/fr/news/news-item/appel-candidatures-bourse-mobilite-asem-duo-2021-2022
https://www.ares-ac.be/fr/relations-internationales/bourse-asem-duo (tiếng Pháp)
https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant (tiếng Anh)

 
Thông tin liên hệ:
ACADEMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – ARES
Direction des Relations internationales
Elodie DECOSTRE
Rue Royale 180 – 1000 Bruxelles – Belgique
T : 00.32 2 225 45 96
E : elodie.decostre@ares-ac.be