DHKT

Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Loan

28/08/2020

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Đại học Quốc gia Chengchi, Phòng Khoa học & HTQT thông báo chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn (1 kỳ hoặc 2 kỳ) tại Đại học Quốc gia Chengchi.

1. Thông tin về Đại học Quốc gia Chengchi:

https://www.youtube.com/watch?v=DaDWTRTngGs&fe

https://www.youtube.com/watch?v=DaDWTRTngGs&fe

http://oic.nccu.edu.tw/files/11-1000-159.php/

2. Thời gian trao đổi:

Kỳ mùa xuân 2021 (tháng 02 -07/2021)

Kỳ mùa xuân 2021 + kỳ mùa thu 2021 (tháng 2/2021 - tháng 1/2022)

3. Học bổng: sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% học phí tại Trường Đại học Quốc gia Chengchi

4. Đăng ký:

Sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:

- Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên: http://bit.ly/2FjxDq6;

- Đề nghị công nhận tương đương môn học: http://bit.ly/2BqiAZV

- Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 80 / IELTS 6.0 / TOEIC 700/ CEFR B2 or chứng chỉ tiếng Trung TOCFL Superior / HSK Level 4)

Kèm theo các giấy tờ được yêu cầu bởi trường đại học đối tác:

- Print-off online application form (with a photo attached, home university signed and stamped)

- Certificate of nomination from home university

- Home university enrollment certificate in English

- Official transcript in English from home university

(Please also attach the grading/credit system explanation)

- Photocopy of passport

- Statement of purpose written in Chinese or English ((State why you choose Taiwan/NCCU and what you expect to study/experience during the exchange)

- 2 Passport size photos

5. Thông tin khóa học:

https://qrysub.nccu.edu.tw/

https://moltke.nccu.edu.tw/qrycourse/qryEngSub.jsp

 6. Factsheet for NCCU Student Exchange Program: https://drive.google.com/file/d/1H9yXC8kV9EaIMvY0N3tL9xBQv13g98DG/view?usp=sharing

 Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng B201, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trước ngày 20/09/2020

Sinh viên có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn