DHKT

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

07/09/2015
Nhằm giúp cán bộ, giảng viên ĐHQGHN khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của mình, chiều ngày 26/09/2013, Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN đã phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier tổ chức buổi giới thiệu và hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus.

ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/) là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. ScienceDirect hiện có hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên bao hàm tất cả các lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học tự nhiên và công nghệ; Kinh tế; Ngôn ngữ; ... Bạn đọc có thể truy cập tới cả các số tạp chí xuất bản đầu tiên, trong đó có cả các tạp chí được lưu trữ từ năm 1823.

Scopus(http://www.scopus.com/) ra đời vào tháng 11/2004, là cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biện kín và nguồn dữ liệu web giá trị. Với hơn 18,500 nhan đề tài liệu từ hơn 5,000 nhà xuất bản quốc tế, SciVerse Scopus cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu nguồn dữ liệu tổng hợp, truy cập và tìm kiếm đơn giản, nhanh chóng để hỗ trợ cho nhu cầu nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học, khoa học xã hội, kể cả mới đây nhất là lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn.

Các câu hỏi thảo luận xoay quanh phương pháp tra cứu tài liệu, khai thác hiệu quả nguồn cơ sở dữ liệu này. Theo đó bạn đọc sử dụng mạng của VNUnet đều có thể truy cập và khai thác miễn phí cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus, thời hạn dùng thử đến hết 31/12/2013.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Thư viện đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với nhà xuất bản Elservier và mong muốn mối quan hệ giữa Đại học quốc gia Hà Nội với Elservier ngày càng bền vững và hiệu quả.