DHKT

Kế Hoạch Tài Chính

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

  TT

  Họ và tên

  Trình độ

  Chức vụ

  1

  Hồng Thị

  Thủy

  CN

  Trưởng phòng, Kế toán trưởng

  2 Nguyễn Thùy Linh Ths Phó phòng, Kế toán viên

  3

  Nguyễn Thị

  CN

  Kế toán viên

  4
  Lê Phan Minh Hòa ThS Chuyên viên
  5 Đặng Thị
  Đằng
  CN Chuyên viên
  6 Nguyễn Đăng Thắng CN Kế toán viên
  7 Lê Thị Minh Giang Ths Chuyên viên
  8 Phạm Thị Thu Hải CN Thủ quỹ

  Phó phòng, Kế toán viên

  Phó phòng, Kế toán viên