DHKT

Thông báo v/v đăng ký tham dự buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin

12/02/2019
Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Để hỗ trợ Quý Thầy/Cô trong việc sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin, Phòng Khoa học & HTQT có tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm như sau:
Thời gian: ngày 28/02/2019 (Thứ Năm).
                  15h00-16h00: Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng tài khoản turnitin cho GV.
                  16h00-17h00: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin 
Địa điểm: Phòng họp Giao ban
Quý Thầy/Cô vui lòng đăng ký tham dự theo đường link sau: http://bit.ly/2RW3wdI
Số lượng đăng ký: 20 GV (tối đa)
Thời hạn đăng ký trước 17h00 ngày 26/02/2019 theo đường link trên đây
Mỗi GV tham gia đều phải có máy tính riêng để thực hành và xem trước bảng hướng dẫn sử dụng phần mềm tại file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!
P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn