DHKT

ICYREB 2018 - Gia hạn thời gian gửi bài

08/08/2018

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Nhằm xây dựng và trang bị hệ thống cơ sở lý luận đầy đủ và các giải pháp cũng như kiến nghị đầy đủ hơn cho vấn đề khởi nghiệp, Học viện Tài chính cùng các trường Đại học khối kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2018) với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia".

Thời hạn nhận bài: 30/8/2018 qua email: hoithao9@hvtc.edu.vn

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Thời gian tổ chức HT:  30/10/2018

Địa điểm: Học viện Tài chính, số 1 Lê Văn Hiến, Tp. Hà Nội.

Website ICYREB-2018: https://hvtc.edu.vn/icyreb2018/

Kính mời Quý Thầy/ Cô xem chi tiết tại đây.

Trân trọng cảm ơn!


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn