DHKT

Nghiệm thu giáo trình "Nhập môn kinh doanh"

01/06/2018
Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp nghiệm thu giáo trình.

Tên giáo trình: Nhập môn kinh doanh.

Thời gian: 16 giờ, ngày 01/06/2018 (thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng G205, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Thành phần tham dự: Theo QĐ số 856/QĐ-ĐHKT ngày 25/05/2018 và Quý Thầy/Cô có quan tâm.

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn