DHKT

Thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu phần mềm Turnitin (phần mềm kiểm tra đạo văn)

15/03/2018
Kính gửi Quý Thầy Cô.

Nhà Trường trân trọng kính mời Quý Thầy Cô đến tham dự buổi Giới thiệu phần mềm Turnitin.
Buổi giới thiệu sẽ chia ra 2 phần giới thiệu dành cho 2 đối tượng sau:
- Từ 8h00 đến 9h00 sẽ là buổi giới thiệu dành cho admin của mỗi Khoa (mỗi Khoa sẽ cử 01 GV tham gia với vai trò admin/sub-admin)
- Từ 9h00 đến 10h30 sẽ là buổi giới thiệu dành cho các GV có nhu cầu đăng ký tham gia
Thời gian: ngày 16/03/2018 (Thứ Sáu)
Mỗi GV tham gia đều phải có máy tính riêng để thực hành ngay trong buổi đào tạo
Địa điểm: Phòng họp Giao ban. 

Em gửi File giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Turnitin để các Thầy Cô tham khảo trước ạ. (Chi tiết vui lòng xem thêm tại file đính kèm).

Quý Thầy Cô vui lòng đăng kí tham dự tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12TYuCTOL0kfhZ32QWEQ-2OWlCix-GKVN3J3SJyIfBlY/edit?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu tham khảo vui lòng download tại đây


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn