DHKT

Cơ sở dữ liệu Kinh tế - Tài chính - Đầu tư từ Thư viện điện tử OECD và World Bank

12/09/2017
OECD iLibrary là thư viện trực tuyến của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) bao gồm sách, tạp chí và các nguồn dữ liệu thống kê đa dạng và phong phú với hơn 11 440 đầu sách, 6 400 bài báo...... Thư viện OECD cung cấp nguồn tài nguyên học liệu cho nhiều đối tượng như các tổ chức giáo dục đại học (trường, viện) và các tổ chức nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước, và các tổ chức phi chính phủ. Để có thêm thông tin chi tiết và tìm được cơ sở dữ liệu, Quý Thầy Cô vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/about/about;jsessionid=342k6p5pir24.x-oecd-live-02.

World Bank iLibrary là thư viện trực tuyến của Ngân hàng thế giới với nhiều công cụ hỗ trợ tìm kiếm rất hiệu quả. Theo thông báo mới nhất, độc giả có thể truy cập đến nguồn dữ liệu về Các chỉ số phát triển thế giới mới nhất cũng như các nguồn dữ liệu khác tại địa chỉ: https://elibrary.worldbank.org/page/tools.


 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn