DHKT

Các nguồn cơ sở dữ liệu khác

29/08/2017

World Development Indicator

 

World bank Global Economic Monitor (GEM)

 

IMF Data and Statistics

IMF có một số database quan trọng về kinh tế vĩ mô. Những database quan trọng là WEO, IFS, DOTS, BOPS, GFS. Ngoài ra trong chuyên mục Vietnam and the IMF cũng có rất nhiều thông tin

 

Google Public Data Explorer

Google Public Data Explorer được google tổng hợp từ các nguồn dữ liệu tin cây và giúp cho các bộ dữ liệu lớn được công chúng quan tâm trở nên dễ dàng khám phá, hiển thị và truyền tải.

 

The Asia Regional Integration Center (ARIC)

Một trong những nguồn tài liệu đồng nhất và đáng tin cậy của ADB về các chỉ số tài chính, thương mại của các nước châu Á

 

FRED

Trong số các website của các ngân hàng trung ương, đây là database lớn nhất và uy tín nhất với gần như toàn bộ số liệu macro của Mỹ, có những chuỗi dài gần 100 năm.

 

UNCTADSTAT

Tổ chức này có một database quan trọng liên quan đến chỉ số Human Development Indicator được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế

 

UNCTAD - Hội nghị về thương mại và phát triển của Liên Hợp Quốc - United Nation Conference on Trade and Development

 

ITC Trade Map

ITC trademap cung cấp nguồn số liệu quan trọng trong lĩnh vực thương mại như: số liệu xuất khẩu, nhập khẩu theo giai đoạn thời gian, theo quốc gia, khu vực và các loại hàng hóa

 

OECD

 

Trung tâm Thương mại quốc tế (International Trade Center - ITC)

 

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ (AAEi)

 

Trung tâm thống kê Nhật Bản - Statistics Bureau and statistics Center

 

Viện Tài nguyên Thế giới (WRI)

 

Datahub

Datahub cung cấp truy cập miễn phí với nhiều tính năng cốt lõi của CKAN, cho phép bạn tìm kiếm dữ liệu, đăng ký các tập dữ liệu được xuất bản, tạo và quản lý các nhóm tập hợp dữ liệu

 

Zanran

http://www.zanran.com/q/

http://www.zanran.com/q/vietnam

 

Knoema

https://knoema.com/

https://knoema.com/search?query=vietnam

 

 

Nguồn: Lê Hồng Giang (2012), Economic Data

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn