DHKT

Danh sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo đã nghiệm thu của Trường ĐHKT (2013-2017)

 

1 Tài chính Doanh Nghiệp
TS. Nguyễn Hòa Nhân
Năm 2013     
Giáo trình (Đại học)

2 .Kinh tế phát triển

PGS.TS. Bùi Quang Bình
Năm 2013
Giáo trình (Đại học)

3. Chính sách công

PGS.TS. Võ Xuân Tiến
Năm 2013
Giáo trình (Cao học)

4 Tin học Đại cương

TS. Hoàng Thị Thanh Hà
Bảo vệ ngày 11/5/2014 
Giáo trình (Đại học)

5 Quản trị Thương hiệu

TS. Phạm Thị Lan Hương
Bảo vệ ngày 11/6/2014
Giáo trình (Đại học)

6 Phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng

PGS.TS. Võ Xuân Tiến
Bảo vệ ngày 07/07/2014
Sách Chuyên khảo

7 Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

PGS.TS. Lê Thế Giới
Bảo vệ ngày 07/07/2014
Sách chuyên khảo

 

8. Quản trị lễ hội và sự kiện

TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh

Bảo vệ ngày 11/01/2015

Giáo trình (Đại học)

 

9. Quản trị chuỗi cung ứng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

Bảo vệ ngày 11/4/2016

Giáo trình (Đại học)

 

10. Kiểm toán nội bộ

PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng

Bảo vệ ngày 11/5/2016

Giáo trình (Đại học)

 

11. Triết học cơ sở

PGS.TS. Lê Hữu Ái

Bảo vệ ngày 28/04/2017

Giáo trình (Sau đại học)

 

12. Tăng trưởng và Năng suất nhân tố tổng hợp trong công nghiệp tỉnh Quảng Nam

PGS.TS. Bùi Quang Bình

Bảo vệ ngày 20/04/2017

Sách tham khảo.

 

13. Tính dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Hữu Ái

Bảo vệ ngày 28/04/2017

Sách chuyên khảo


14. Hệ thống thông tin kế toán bệnh viện – Tiếp cận theo giải pháp quản lý tổng thể

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn và TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Bảo vệ ngày 05/06/2017

Sách tham khảo.

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn