DHKT

Hỗ trợ truyền thông: Thư mời tham gia Webinar "Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19"

16/09/2021

Kính gửi Quý Thầy Cô.

 

Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage - VCE) cùng với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) thực hiện dưới sự tài trợ của Irish Aid và sự phối hợp của Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng - Trường Đại học Kiến trúc Đà nẵng (CELC-DAU) tổ chức Webinar Series - Webinar 1: "Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19" vào ngày 24 tháng 9 năm 2021.

Sự kiện khuyến khích các đại học quan tâm tham gia chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận, kết nối. Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị đăng ký tham dự Webinar.

 Thời gian24 tháng 9 năm 2021 (9:00 – 11:30) 

Công cụ: trên nền tảng Zoom

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Link đăng ký: Link

Thư mời: Link

Hạn đăng ký: ngày 20 tháng 9 năm 2021

Chúng tôi sẽ gửi xác nhận tham dự đến Quý vị sau khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Thông tin về các Webinar tiếp theo, các thông tin tài trợ và hỗ trợ khác, Ban tổ chức chỉ gửi thông báo đến các thành viên VNES - Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam.

(Đăng ký trở thành thành viên VNES tại đây: Link)

Mọi thắc mắc liên quan đến Webinar xin vui lòng liên hệ đến Ban tổ chức qua email engaged.network@vietnamcampusengage.org    

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và hẹn gặp Quý vị trong chương trình Webinar.

Trân trọng.


--

Ban tổ chức

VNES - Vietnam Network of Engaged Scholars 

CELA - Community-Engaged Learning Alliance 

Emailengaged.network@vietnamcampusengage.org
Fanpage: http://www.facebook.com/cela.vn
Group: Vietnam Network of Engaged Scholars

 


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn