DHKT

Báo cáo FiinPro Digest No 9:Chứng khoán Việt Nam: Chiến lược sống chung với COVID

15/09/2021

Báo cáo FiinPro Digest #9 của FiinGroup được phát hành hôm nay, ngày 14/9//2021. Báo cáo được soạn lập bởi Nhóm Phân tích Dữ liệu, Khối Dịch vụ Thông tin Tài chính, FiinGroup.


Trong báo cáo FiinPro Digest #9, thay vì chỉ tập trung đánh giá các yếu tố nội tại của doanh nghiệp với trọng tâm phân tích lợi nhuận thì nhóm Phân tích dữ liệu của FiinGroup cũng nỗ lực đi mổ xẻ các yếu tố của phía CẦU trong tương quan với các yếu tố CUNG về cổ phiếu.

Các số liệu so sánh với mức độ ảnh hưởng với đợt COVID đầu tiên bùng phát vào Q1-2020 cũng được thể hiện qua các chỉ số khác nhau để quý khách hàng có thể hình dung và tự có sự cảm nhận và đánh giá riêng của mình.
Những nội dung chính trong báo cáo FiinPro Digest #9:

  • Các yếu tố tác động CẦU về cổ phiếu
  • Các yếu tố tác động CUNG về cổ phiếu
  • Cổ phiếu ngành phi tài chính nào đáng quan tâm?
  • Phân tích cổ phiếu ngành tài chính

Quý khách hàng vui lòng download báo cáo chi tiết tại đây: https://web.fiintrade.vn/Upload/data-digest/FiinPro_Digest_No9_VN_ChungkhoanVNChienluocsongchungvoiCOVID.pdf

Báo cáo được gửi tới các khách hàng trả phí thuê bao sử dụng hệ thống FiinPro (cơ sở dữ liệu tài chính chuyên sâu) và FiinTrade (phân tích chứng khoán chuyên sâu) trước khi công bố rộng rãi sau một tuần.

Fiin Group.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn