DHKT

[FiinGroup] Tài liệu hướng dẫn bộ cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính - vĩ mô (Đợt 1)

12/07/2021

Dear các anh/chị Cán bộ giảng viên trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.

Cảm ơn các anh/chị đã tham gia Chương trình đào tạo sử dụng Bộ cơ sở dữ liệu Tài chính – Kinh tế - Vĩ mô.

FiinGroup xin gửi tới anh/chị tài liệu hướng dẫn sử dụng FiinPro như sau:

 1.Hướng dẫn sử dụng: http://fiinpro.com/upload/fiinpro/FiinPro_HDSD_CSDL-Kinhte-Taichinh-Vimo.pdf

 2. Link xem lại Video của buổi đào tạo: https://youtu.be/F8oQkUYHYBU

 Đầu mối Hỗ trơ khách hàng của FiinGroup:

 Ms. Lan Đỗ – 0989219401; email: lan.do@fiingroup.vn


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn