DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2018-2019

05/04/2019

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Năm học 2018 – 2019

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –8/4

7h00 – 7h15

Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHKT – ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh;

- Trưởng các đơn vị trong Trường.

Hội trường E

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

 

7h15

Họp giao ban mở rộng

- Như thành phần họp giao ban;

- Các Trưởng bộ môn

Hội trường E

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

 

9h00

Đón tiếp và làm việc với đoàn Học viện Temasek Polytechnic (Singapore) về các cơ hội hợp tác

- TS. Lee Chee Wee, Cố vấn công nghệ Học viện Temasek Polytechnic, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật viên cho Học viện Temasek Polytechnic;

- Ông Samuel Ang, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Học viện Temasek Polytechnic;

- Bà Sally Chew, Cố vấn pháp lý Học viện Temasek Polytechnic;

- Bà June Lim, Phụ trách Quan hệ Quốc tế, Học viện Temasek Polytechnic;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Văn phòng Trưởng phòng KH&HTQT

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

 

 

17h00

Họp Hội đồng Đại học Đà Nẵng

Hội đồng ĐHĐN theo QĐ số 3534/QĐ-ĐHĐN ngày 16/10/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

BA – 9/4

8h00-10h00

Chuyên đề học thuật của GS. Lê Thị Mười từ Đại học Valenciennes (Pháp):“Cross-cultural Marketing or Cross-cultural Communication & Negotiation”

- GS. Lê Thị Mười, Đại học Valenciennes;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Marketing;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng G102

Lãnh đạo Khoa Marketing

9h00

Họp Thường trực Ban Chấp hành

Hội Chữ thập đỏ ĐHĐN

- Như bên;

- Mời các đ/c: Đinh Thị Mỹ Hạnh, Dương Nguyễn Minh Huy, Dương Minh Quân.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội CTĐ ĐHĐN

 

10h00-11h00

Đón tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Valenciennes (Pháp) về các cơ hội hợp tác

- Đoàn Đại học Valenciennes;

- Đại diện BGH : Phó Hiệu trưởng : PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Marketing;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng họp

giao ban

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

TƯ –10/4

8h00

Họp bàn liên kết đào tạo với

CHDCND Lào

- Các thành viên trong Đoàn công tác tại Lào từ ngày 16/03/2019 đến ngày 20/03/2019;

- Trưởng các Phòng: Đào tạo, CTSV, KH&HTQT, KHTC;

- Trưởng các Khoa: QTKD, Kinh tế, Ngân hàng.

Phòng họp

giao ban

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

8h30 – 11h30

Chuyên đề học thuật của TS. Pio Fenton từ Học viện Công nghệ Cork (Ireland): “Digital Marketing”

- TS. Pio Fenton, Trưởng Khoa Marketing và Kinh doanh Quốc tế, Học viện Công nghệ Cork;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Marketing;

- Sinh viên Khoa Marketing được điều động.

Hội trường E

Lãnh đạo Khoa Marketing

14h00

 

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;

- Mời đ/c Phan Bảo An - Phó Trưởng ban Ban TCCB.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

15h00

Nhận bàn giao sinh viên khóa 44K, hoàn thành môn học Giáo dục Quốc phòng- An ninh đợt 2 năm học 2018-2019

- TT Giáo dục QPAN;

- Phòng CTSV.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đà Nẵng

Phòng CTSV

16h00

 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

 

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

16h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Như bên

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

NĂM–11/4

8h00

Tọa đàm khoa học quốc gia “Tổng kết và đánh giá tình hình thực thi các hiệp định thương mại tự do tại Việt Nam và các cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế”

- Theo Giấy mời;

- Các nhà khoa học có quan tâm.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Ban tổ chức

Tọa đàm

9h00 – 11h00

TS. Pio Fenton nói chuyện với giảng viên Khoa Marketing về học bổng Tiến sĩ

- TS. Pio Fenton, Trưởng Khoa Marketing và Kinh doanh Quốc tế, Học viện Công nghệ Cork;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Marketing;

- Giảng viên Khoa Marketing có quan tâm.

Văn phòng Khoa Marketing

Lãnh đạo Khoa Marketing

SÁU –12/4

8h00

Tọa đàm khoa học quốc gia “Định hướng, lộ trình và các giải pháp để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam”

- Theo Giấy mời;

- Các nhà khoa học có quan tâm.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban tổ chức

Tọa đàm

8h00

Tọa đàm khoa học quốc gia “Các tiêu chí và phương pháp xác định các ngành kinh tế có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của quốc gia”

- Theo Giấy mời;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học có quan tâm.

Trường Đại học Quảng Bình

Ban tổ chức

Tọa đàm

8h30

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 về hoạt động KHCN

- Bộ GD&ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHCN&MT, Đại diện: Vụ KHTC, Ban Quản lý các dự án;
- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Lãnh đạo các Ban: KHCN&MT, KHTC, CSVC;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh); Đại diện Lãnh đạo các Phòng: KHCN&HTQT, CSVC, KHTC;
- Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Viện DNIIT, Khoa Y Dược, Khoa GDTC: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo bộ phận quản lý KHCN, CSVC, KHTC (hoặc cán bộ phụ trách tương đương).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Lãnh đạo Vụ KHCN&MT (Bộ GD&ĐT)

9h00 – 11h00

Làm việc với TS. Pio Fenton về các chương trình hợp tác

- TS. Pio Fenton, Trưởng Khoa Marketing và Kinh doanh Quốc tế, Học viện Công nghệ Cork;

- PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên, Trưởng Phòng KH&HTQT

- Thầy Bùi Trung Hiệp, Phó phòng Công tác Sinh viên.

Phòng Trưởng Phòng KH&HTQT

Trưởng Phòng KH&HTQT

10h00

Tổ chức xét chuyển chức danh

nghề nghiệp viên chức

- Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức đợt 1 năm 2019 theo QĐ số 881/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các viên chức đăng ký chuyển chức danh nghề nghiệp.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Chủ tịch

Hội đồng

11h00 – 11h30

TS. Pio Fenton trao đổi với sinh viên về cơ hội học tập tại Học viện Công nghệ Cork (Ireland)

- TS. Pio Fenton, Trưởng Khoa Marketing và Kinh doanh Quốc tế, Học viện Công nghệ Cork;

- Các sinh viên có quan tâm.

Phòng Trưởng Phòng KH&HTQT

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

13h30

Họp Hội đồng thẩm định đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ Nghiên cứu kinh doanh (ngành Quản trị nguồn nhân lực) giữa trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN và Đại học Massey (New Zealand)

Theo quyết định

Phòng họp

giao ban

Chủ tịch

Hội đồng

14h00

Giao ban Khoa học và Công nghệ ĐHĐN Quý I và II/2019

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Ban KHCN&MT, Đại diện Lãnh đạo Ban KHTC, PCTĐ;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh), Phòng KHCN&HTQT: Lãnh đạo và Chuyên viên (Phụ trách KHCN);

- Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Viện DNIIT, Khoa Y Dược, Khoa GDTC: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo bộ phận quản lý KHCN (hoặc cán bộ phụ trách KHCN);

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp bàn giải pháp rà soát, phối hợp

khai thác hiệu quả Dự án thư viện

- ĐHĐN: Trung tâm TTHL&TT: Giám đốc và các chuyên viên có liên quan;

- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện Trung tâm HL&TT, thư viện.

Phòng 8014 Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc

Trung tâm

TTHL&TT-ĐHĐN

14h30

Báo cáo sinh hoạt nhóm đọc với chủ để: “Tìm hiểu cuộc đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân Bình Định trước chính sách tố cộng của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa (1954 - 1959)”

- Cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Lý luận chính trị;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A212

TS. Đinh Văn Trọng

14h30

Họp Hội đồng thẩm định đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị (ngành Quản trị nguồn nhân lực) giữa trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN và Đại học Massey (New Zealand)

Theo quyết định

Phòng họp

giao ban

Chủ tịch

Hội đồng

 

16h30

Lễ trao học bổng của

Công ty Fulltime System & Bridge

- Đại diện Công ty Fulltime System & Bridge;

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện lãnh đạo: Ban CTHSSV, Ban HTQT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN Kon Tum, Viện NC & ĐT Việt – Anh, Khoa Y Dược, Khoa CNTT&TT: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);

- - Các sinh viên được nhận học bổng.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

BẢY –13/4

 

 

 

 

 

CN – 14/4

 

 

 

 porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort