DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM HỌC 2018-2019

29/03/2019

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019

Năm học 2018 – 2019

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –1/4

8h30

Họp góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Đại diện lãnh đạo: Các VP, các Ban; Tổng Biên tập Tạp chí KHCN;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

17h30

Khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm đợt 2 năm 2019

- BTC lớp học theo QĐ số 718/QĐ-ĐHĐN ngày 12/3/2019 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các học viên được các đơn vị cử đi học.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Trưởng BTC

lớp học

BA – 2/4

7h30

(Cả ngày)

Kiểm tra việc rà soát CTĐT, minh chứng hiện có và các hoạt động đào tạo đối với CTĐT để chuẩn bị kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

(ngành Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế và Marketing) đợt tháng 10/2019

- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;

- Trường ĐHKT: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên), Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLGD; Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing; Ban Chủ nhiệm khoa và các Trưởng Bộ môn khoa Kế toán, Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Phòng họp giao ban

Trưởng Ban ĐBCLGD

14h00

Mở thầu gói “Thi công xây dựng” thuộc công trình “Cải tạo hệ thống vệ sinh khu giảng đường D Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”.

- Đại diện Ban giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên;

- Đại diện Ban Cơ sở vật chất, Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Đà Nẵng;

- Lãnh đạo phòng Cơ sở vật chất, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Hành chính, Thanh tra Pháp chế;

- Đại diện đơn vị Tư vấn lựa chọn nhà thầu;

- Đại diện các nhà thầu.

Phòng E101

Phó Hiệu trưởng:

PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên

14h00

 

 

Họp bốc thăm xếp lịch thi đấu các môn trong chương trình Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI – 2019

Trưởng, Phó đoàn, Huấn luyện viên, chỉ đạo viên các môn thi đấu.

 

 

Trung tâm

Thể thao ĐHĐN

62 Ngô Sĩ Liên

BTC Đại hội

 

15h00 

(thay cho 14h00 cùng ngày)

Làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chánh VP; Trưởng các Ban: ĐT, HTQT, TCCB, CSVC, KHCN&MT; Lãnh đạo Ban KHTC, Kế toán trưởng ĐHĐN;

- Các trường: ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, ĐHSPKT, CĐCNTT: Đại diện BGH (Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên), Trưởng Phòng KHTC, Kế toán trưởng.

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

TƯ –3/4

9h00

Tiếp đại diện trường Đại học California State University San Marcos, Hoa Kỳ và Đại học Khoa học Ứng dụng Hochschule Worms, Đức

- ĐHĐN: Ban HTQT;

- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện Phòng KH&HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

NĂM–4/4

7h30 – 17h00

Hội thảo Quốc tế về “Xóa đói giảm nghèo và Phát triển Bền vững Việt Nam Thái Lan” trong khuôn khổ dự án TVSEP

- Ban Quản lý dự án TVSEP;

- Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Các nhà khoa học, quản lý theo thư mời.

- Các giảng viên có quan tâm.

Hội trường E

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

 

9h30

Tiếp đại diện Trường Đại học Nottingham Trent (Anh Quốc);

- Bà Sahae Vidhi, Điều phối viên chương trình toàn cầu NTU khu vực Nam Á;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Kinh doanh Quốc tế;

- Trưởng Phòng KH&HTQT.

Phòng Trưởng Phòng KH&HTQT

Trưởng Phòng KH&HTQT

15h00

 

Ban Thường vụ Hội CCB ĐHĐN

làm việc với Hội CCB, Đoàn TNCSHCM và BCN Khoa Lịch Sử - Trường ĐHSP về kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

- Ban Thường vụ Hội CCB ĐHĐN;

- Trường ĐHSP: Chủ tịch Hội CCB; Bí thư Đoàn TNCSHCM; BCN Khoa Lịch Sử;

- Mời: Đ/c Ngô Văn Hà (Trường ĐH Kinh tế), đ/c Trương Văn Kinh (Cơ quan ĐHĐN).

Phòng họp A5

Tr. ĐHSP

 

Chủ tịch

Hội CCB ĐHĐN

15h30

Họp bàn tổ chức Hội thảo-Tập huấn công tác Thông tin học liệu và truyền thông năm 2019

- - Mời PGĐ Ngô Văn Dưỡng tham dự, chỉ đạo;

- - ĐHĐN: Giám đốc Trung tâm TTHL&TT; đại diện VP (A. Hiếu), Ban CSVC (A. Kỳ), Tổ trưởng Tổ QTM, Đoàn TN, Hội SV (C. Mi); các chuyên viên Trung tâm TTHL&TT có liên quan;

- - Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Đại diện Trung tâm TTHL&TT, thư viện, đơn vị/bộ phận truyền thông.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc

T. tâm TTHL&TT

SÁU –5/4

7h30 – 17h00

Hội thảo Quốc tế về “Xóa đói giảm nghèo và Phát triển Bền vững Việt Nam Thái Lan” trong khuôn khổ dự án TVSEP

- Ban Quản lý dự án TVSEP;

- Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT;

- Các nhà khoa học, quản lý theo thư mời.

- Các giảng viên có quan tâm.

Hội trường E

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

 

8h30

 

Tiếp Trường Đại học South-Eastern Norway - Na Uy

- - ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT; Khoa ĐTQT;

- - Viện NC&ĐT Việt-Anh, Viện DNIIT: Đại diện Lãnh đạo;

- - Trường ĐHKT: Đại diện lãnh đạo: Phòng KH&HTQT; Khoa QTKD, Khoa Kinh tế, Khoa Kinh doanh quốc tế.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

10h30

Đại diện Trường Đại học UCAM (Tây Ban Nha) giới thiệu học bổng đến sinh viên

- Cô Julie Thạch, Quản lý Marketing tại Việt Nam (khu vực miền Nam);

- Các bạn sinh viên có quan tâm

A402

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

BẢY –6/4

7h45

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019

- Ban Tổ chức Đại hội;

- Trưởng đoàn, HLV, CĐV, VĐV các đơn vị tham gia;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Trung tâm

Thể thao ĐHĐN

62 Ngô Sĩ Liên

BTC Đại hội

 

8h00

Lễ tổng kết Chiến dịch Tình nguyện đông 2018

- Đại biểu theo giấy mời;

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường;

- Các đơn vị tham gia Chiến dịch Tình nguyện Đông năm 2018;

- Cá nhân được nhận khen thưởng;

- Sinh viên có quan tâm.

Hội trường E

Chủ tịch Hội Sinh viên

CN – 7/4

14h00

Tổ chức vòng bán kết và chung kết cuộc thi tranh biện POWER OF WORD năm 2019

- Giảng viên khoa Luật

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm

Hội trường A

Liên chi đoàn

Khoa Luật

 

 


porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort