DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019

05/01/2019

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Từ ngày 07/01/2018 đến ngày 13/01/2019

Năm học 2018 – 2019

 

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 07/01

7h00

Họp giao ban

Như quy định

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

8h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước

Chủ đề: Tính hợp pháp và hợp lý của Quyết định hành chính

Báo cáo viên: ThS. Trần Tuấn Sơn

- Giảng viên Khoa Luật;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng

Nghiên cứu

Trưởng Nhóm đọc Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước

9h00

 

Họp bàn công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019

- Ban chỉ đạo công tác tư vấn tuyển sinh (theo QĐ số 2554/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018);
- Tổ trưởng bộ môn.

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

10h00

Hội Sinh viên ĐHĐN làm việc với

Công ty CAS về việc phối hợp xây dựng ứng dụng vì cộng đồng

- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;

- Đại diện Công ty CAS;

- Mời: Bí thư Đoàn ĐHĐN; Phó Trưởng ban phụ trách Ban CTHSSV ĐHĐN.

Phòng 8014

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Hội SV ĐHĐN

10h30

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2018 phiên thứ hai

(chốt danh sách ứng viên trúng tuyển)

Theo Quyết định số 671/QĐ-ĐHKT ngày 21/3/2018 của Trường Đại học Kinh tế

Phòng họp

giao ban

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn

Mạnh Toàn

BA - 08/01

7h30 – 9h30

Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế với chủ đề “Vận dụng FTA của doanh nghiệp”

Báo cáo viên: ThS. Dương Hạnh Tiên và ThS. Trương Mai Anh Thư

Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế

 

Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế

Trưởng Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế

8h00

Họp với Trường Đại học Ngoại ngữ về công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN

 

- Hiệu trưởng;

- Trưởng các Phòng: Khảo thí & ĐBCLGD, Tổ chức hành chính;

- Trường Đại học Ngoại ngữ: Ban Giám hiệu, Đại diện các phòng: Khảo thí & ĐBCLGD, Tổ chức hành chính, Kế hoạch Tài chính, Cơ sở vật chất; Ban chủ nhiệm khoa Quốc tế học

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

8h00 – 17h00

Workshop tập huấn cho giảng viên về "Open Classroom Observation" trong khuôn khổ dự án USAID COMET

- Đại diện Nhóm đánh giá dự án USAID COMET;

- Giảng viên theo Thư mời;

- Nhóm dự án USAID COMET.

Văn phòng Trung tâm

NC&PT Logistics

PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

9h15

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Như bên

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn Trường

14h00

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Đảng ủy và từng Đ/c Đảng ủy viên của Đảng ủy Trường ĐHKT - ĐHĐN

- Đảng ủy viên;
- Đại diện BTV ĐU ĐHĐN.

Phòng họp giao ban

Đại diện BTV ĐU ĐHĐN

18h30

Lễ kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam

(09/01/1950-09/01/2019)

- PGĐ Ngô Văn Dưỡng;

- Sinh viên triệu tập theo Thông báo số 29/ĐHĐN-ĐTN ngày 28/12/2018;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

 

Chủ tịch

Hội SV ĐHĐN

TƯ - 09/01

8h00 – 17h00

Workshop tập huấn cho giảng viên về "Open Classroom Observation" trong khuôn khổ dự án USAID COMET

- Đại diện Nhóm đánh giá dự án USAID COMET;

- Giảng viên theo Thư mời;

- Nhóm dự án USAID COMET.

Văn phòng Trung tâm

NC&PT Logistics

PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

8h00

Họp về đề án tuyển sinh năm 2019

của ĐHĐN

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng, Phó Ban ĐT; Chánh VP; Trưởng các Ban: KHTC, Thanh tra, KHCN&MT; Phó trưởng Ban phụ trách Ban TCCB;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng ĐT;

- Các đơn vị đào tạo trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị; Trưởng phòng/Tổ trưởng Đào tạo.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

9h00

Họp kiểm điểm BTV Đoàn ĐHĐN

 

- Như bên;

- Mời Đại diện BTV Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đoàn ĐHĐN

9h30

Hội nghị tổng kết KH&HTQT năm học 2017-2018 và phương hướng hoạt động KH&HTQT năm học 2018-2019

- Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị.

Phòng họp giao ban

Phó

Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

15h30

Tập huấn Quy trình thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2019

- Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2019.

- Quý Thầy/Cô có quan tâm.

Phòng

Nghiên cứu

Phòng KH&HTQT

16h00

Họp kiểm điểm tập thể BCH Công đoàn Trường ĐHKT

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- Mời Đại diện BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp giao ban

Chủ tịch Công đoàn Trường

17h00

Họp kiểm điểm Lãnh đạo Công đoàn Trường ĐHKT

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường

- Mời Đại diện BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp giao ban

Chủ tịch Công đoàn Trường

NĂM - 10/01

8h30 – 09h30

Đón tiếp Đại diện Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại TP. HCM đến thăm và làm việc

- Kara Eyrich, Trưởng Phòng Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ;

- Bà Madison Bingle, Trợ giảng tiếng Anh Fullbright;

- Bà Trần Thủy Tiên, chuyên viên;

- Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng họp giao ban

Phó

Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

9h30 – 10h30

Buổi trò chuyện du học: “Giáo dục Đại học Hoa Kỳ” với sinh viên Nhà trường

- Kara Eyrich, Trưởng Phòng Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ;

- Bà Madison Bingle, Trợ giảng tiếng Anh Fullbright;

- Bà Trần Thủy Tiên, chuyên viên;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Hội trường E

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức

Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng PGĐ Ngô Văn Dưỡng

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Ngô Văn Dưỡng

SÁU - 11/01

7h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa TK-TH

Chủ đề: Đánh giá thực tập trải nghiệm và thực tập tốt nghiệp của sinh viên: áp dụng mô hình WBL của MekongSkill2Work

Báo cáo viên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà

Chủ đề: Thiết lập hệ thống CMS thi lập trình và chấm trực tiếp

Báo cáo viên: ThS. Vũ Hà Tuấn Anh

- Giảng viên Khoa Thống kê – Tin học;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng

Nghiên cứu

Trưởng

Nhóm đọc Khoa Thống kê – Tin học

 

14h00

Buổi Seminar Nhóm TRT – CFAP

Chủ đề: Natural disasters, bank performance and the role of financial integration

Báo cáo viên: Dung (June) Nguyen, University of Otago (NewZealand)

- Giảng viên Khoa Tài chính;

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm.

Phòng A211

Trưởng nhóm nghiên cứu TRT - CFAP

14h00

Kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên tại chi bộ Tổ chức & Cơ sở vật chất

Toàn thể Đảng viên Chi bộ

Phòng họp giao ban

Bí thư chi bộ

14h00

Giao ban Quý 4 công tác

Tuyên huấn Đảng ủy ĐHĐN

* ĐHĐN:

- Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;

- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH;

các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng ban Ban CTHSSV;

- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;

- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;

* Đảng ủy cơ sở:

- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các đảng uỷ cơ sở;

* Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng ban

Ban Tuyên huấn

Đảng uỷ ĐHĐN

Đ/c Đoàn Quang Vinh

15h15

Giao ban Quý 4 công tác

UBKT Đảng ủy ĐHĐN

- Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;

- Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN;

Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

Đ/c Ngô Văn Dưỡng

16h15

Giao ban Quý 4 công tác

Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN

- Cán bộ VP: Đảng ủy ĐHĐN và các đảng ủy cơ sở;

- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các đảng ủy cơ sở;

- Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chánh Văn phòng

Đảng ủy ĐHĐN

BẢY – 12/01

7h30

 

Hội thảo Quốc gia Khoa học Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018)

- Đại biểu khách mời;

- BTC Hội thảo COMB 2018;

- Các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo COMB 2018;

- Các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương.

-Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng và Khoa;

- Các tác giả có bài tham dự.

Hội trường E

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

13h30

Tư vấn tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ tại Huế

- Đại diện Ban giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên;
- Phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên, phòng Cơ sở vật chất, Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông;
- Các Khoa;
- Đoàn Thanh niên.

Tp. Huế

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

CN - 13/01

6h00

Chương trình Hiến máu nhân đạo

“Chủ nhật đỏ”

- BCH Hội Sinh viên Trường;

- Sinh viên đăng ký chương trình;

- Sinh viên có quan tâm.

Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN

Chủ tịch

Hội Sinh viên

7h30

Tư vấn tuyển sinh với Báo Tuổi trẻ

tại Đà Nẵng

- Đại diện Ban giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên;
- Phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên, phòng Cơ sở vật chất, Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông;
- Các Khoa;
- Đoàn Thanh niên.

Trường PTTH Phan Châu Trinh – Tp. Đà Nẵng

Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên

8h00

 

Chương trình tuyển dụng của Nestle Việt Nam

- Trung tâm HTSV&QHDN;

- Đại diện công ty Nestle Việt Nam;

- Sinh viên quan tâm.

Hội trường A

Phó Giám đốc Trung tâm HTSV&QHDN

 porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort