DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM HỌC 2017-2018

06/07/2018

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018

Năm học 2017 – 2018

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 09/07

7h - 17h

(từ thứ hai đến chủ nhật)

Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện hè - Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018

- Thường trực Đoàn Trường;

- Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018;

- Đoàn viên, thanh niên tại địa phương đoàn tình nguyện đóng quân.

Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

7h30 (*)

Khóa tập huấn hè “Đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT”

(Ngày 9, 10/7/2018 tại Hội trường Đại học Đà Nẵng

Ngày 11/7/2018 tại Tr. ĐHBK)

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban ĐBCLGD;

- Các đại biểu đã đăng ký tham dự tập huấn.

 

- Hội trường

41 Lê Duẩn;

- Tr. ĐHBK.

BTC Khóa tập huấn

 

 

10h30

 

Đón tiếp đoàn Trường Đại học Kỹ Thuật Queensland (Úc)

- Ông Timothy Cheeseman, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế;

- Bà Sinna Keurulainen, Chuyên viên Marketing Quốc tế;

- Bà Amanda Huynh, Quản lý tại Việt Nam;

- PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên, Trưởng Phòng Khoa học & HTQT;

Phòng

Trưởng Phòng KH&HTQT

Trưởng Phòng KH&HTQT

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

BA - 10/07

 

 

 

 

 

TƯ - 11/07

8h00

Họp Ban Biên tập

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, nhiệm kỳ 2016-2020

Ban lãnh đạo, Ban biên tập Tạp chí KH&CN (Theo QĐ số 2057/QĐ-ĐHĐN ngày 18/6/2018 

của Giám đốc ĐHĐN).

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Tổng Biên tập

GS.TSKH

Bùi Văn Ga

 

8h00

 

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Khoa

Kế toán

 

 

Giảng viên Khoa Kế toán

 

 

Phòng E204

 

Trưởng Khoa

 

14h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

15h00

BTV Đảng ủy ĐHĐN làm việc với

BTV Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

 

16h00

Họp Tổ biên tập

báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 

2015-2020

Theo QĐ số 737-QĐ/ĐU, ngày 11/4/2018 

của Đảng ủy ĐHĐN.

 

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Tổ trưởng

Tổ biên tập

NĂM – 12/07

14h00

(chuyển qua 14h00 thứ 6 ngày 13/07)

Tiếp cán bộ, công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng

Cán bộ công chức, viên chức có nhu cầu.

Phòng 206

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó Giám đốc

phụ trách ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

SÁU - 13/07

 

 

BẢY - 14/07

8h30

Đón tiếp học viên sau đại học khóa K37 nhập học, học tại đơn vị liên kết đào tạo: Phân hiệu ĐHĐN tại

Kon Tum.

- Ban đón tiếp;

- Cán bộ được phân công tham gia đón tiếp học viên.

 

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Trưởng

Ban đón tiếp

CN - 15/07