DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM HỌC 2017-2018

30/06/2018

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018

Năm học 2017 – 2018

 

THỨ/ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 02/07

6h30 (*)

Lễ xuất quân Chiến dịch HSSV ĐHĐN tình nguyện hè năm 2018

- Ban Chỉ đạo Chiến dịch HSSV ĐHĐN tình nguyện hè năm 2018 (theo QĐ số 1717/QĐ-ĐHĐN ngày 24/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- BTV Đoàn, BTK HSV ĐHĐN;

- BTV Đoàn, BTK HSV các đơn vị trực thuộc;

- Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch HSSV ĐHĐN tình nguyện hè năm 2018 (theo thông tri triệu tập số 17 TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 21/6/2018 của BTV Đoàn ĐHĐN);

- Đại biểu có giấy mời.

Khuôn viên ngoài trời

Tr. ĐHSPKT

48 Cao Thắng Tp Đà Nẵng.

Trưởng Ban

Chỉ đạo

 

7h00- 17h00

(Từ thứ hai đến chủ nhật)

Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện hè - Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018

- Thường trực Đoàn Trường;

- Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018;

- Đoàn viên, thanh niên tại địa phương đoàn tình nguyện đóng quân.

Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

7h00

Họp giao ban

Như quy định

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn

 

 

8h30

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Trường

Theo Quyết định

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn

 

9h30

Họp Đánh giá phân loại viên chức đối với các thành viên

Ban Giám hiệu

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Phòng;

- Trưởng các khoa;

- Giám đốc các Trung tâm.

Phòng họp giao ban

Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn

 

8h30

Hội thảo “Quản trị Chiến lược

Nguồn nhân lực”trong Khuôn khổ Dự án HR4ASIA

- ĐHĐN: Đại diện: BGĐ, Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban KHCN&MT, Ban HTQT, Ban KHTC, Ban ĐBCLGD, Trung tâm KĐCLGD, Khoa ĐTQT; Chuyên viên phụ trách công tác ĐBCLGD và TCCB;

- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện: BGH (PGS.TS Đào Hữu Hòa), Lãnh đạo: Phòng/ Tổ TC-HC, Phòng/ Tổ KT&ĐBCLGD; Chuyên viên phụ trách nhân sự;

- Mời TS. Lê Thị Giao Chi – Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường ĐHNN;

- BTC và Tổ giúp việc Hội thảo “Quản trị chiến lược nguồn nhân lực” theo QĐ số 2073/QĐ-ĐHĐN, ngày 18/6/2018.

Hội trường

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Họp Tổ xây dựng đề án liên kết đào tạo cử nhân với trường Đại học Cardiff - Metropolitan

Theo Quyết định

Phòng họp giao ban

Tổ trưởng tổ xây dựng đề án
(PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh)

 

15h30

Họp bàn và thảo luận về công tác tổ chức “Dự Án Kick-Off To Future 2018” cùng JCI Việt Nam

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam – JCI Việt Nam;

- PGS. TS. Võ Thị Thúy Anh, Phó Hiệu trưởng;

- ThS. Nguyễn Thị Hải Đường, Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Ông Lê Duy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp;

- Ông Lê Phùng, Phó trưởng Phòng Cơ sở vật chất;

- Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng Họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS. TS.

Võ Thị Thúy Anh

 

Cả ngày

Khai mạc và bắt đầu khóa học trường hè (Summer School) dành cho sinh viên quốc tế

(ngày 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11/07/2017)

- Phòng KH&HTQT;

- Sinh viên Quốc tế tham gia;

- Các giảng viên tham gia.

 

Các địa điểm tổ chức chương trình

 

Lãnh đạo Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

BA - 03/07

10h00

 

Họp bàn công tác tiếp nhận Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright

- Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng: PGS. TS Võ Thị Thúy Anh;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Khoa học & HTQT;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành.

 

Phòng họp giao ban

Phó Hiệu trưởng PGS. TS

Võ Thị Thúy Anh

TƯ - 04/07

8h00

Họp Hội đồng khoa học đào tạo

Theo Quyết định

Phòng họp giao ban

Chủ tịch

Hội đồng

 

15h00

Họp về triển khai

dự án Khu Đô thị Đại học

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Trưởng các Ban: CBDA, TCCB; Chánh VP; Lãnh đạo Ban KHTC; Ban CSVC (Anh Tùng, Anh Sáng, Anh Lục); Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông;

- Theo Giấy mời.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Phó GĐ

phụ trách ĐHĐN

PGS. TS

Nguyễn Ngọc Vũ

NĂM – 05/07

14h00

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và thẩm định kinh phí đề tài cấp ĐHĐN năm 2018 – Hội đồng Kinh tế 1

- Theo QĐ số 2022/QĐ-ĐHĐN, ngày 15/6/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Chủ nhiệm các đề tài đã được phê duyệt.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

14h00–15h30

Thực hiện công tác giám sát Quý 2

tại Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế

Theo QĐ số 716-QĐ/ĐU, ngày 26/3/2018 của

Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp

Tr. ĐHKT

Tổ trưởng

Tổ Giám sát

SÁU - 06/07

 

 

BẢY - 07/07

 

 

 

 

 

CN - 08/07

7h30

(cả ngày)

 

 

Khóa tập huấn hè

“Đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT”

(từ ngày 08/7/2018 – 11/7/2018)

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban ĐBCLGD;

- Các đại biểu đã đăng ký tham dự tập huấn.

 

 

Hội trường

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng