DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2021 – 2022

17/09/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

Năm học 2021 – 2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 20/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

8h00-12h00

Livestream cơ sở vật chất trong lần Kiểm định chính thức AUN-QA lần thứ 229.

8h-9h30: CSVC cấp trường

10h-12h: CSVC các CTĐT Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị khách sạn

Link zoom: https://us02web.zoom.us/j/86333673099

- Các khoa có CTĐT kiểm định;

- Các đơn vị liên quan phục vụ livestream

Trực tuyến

Đoàn đánh giá ngoài AUN-QA

BA – 21/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

7h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế với chủ đề:

Chủ đề: “Công cụ hỗ trợ dạy trực tuyến: Miro, Padlet, Slido, Quizlet”

Báo cáo viên: ThS. Trần Thiện Trí

Link Google meeting: https://meet.google.com/gip-tjhs-noj

- Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

 

Trưởng nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế

8h00

Hội thảo Xây dựng và duy trì văn hóa cải tiến chất lượng trong khuôn khổ dự án BUILD-IT

- ĐHĐN: Trưởng Ban ĐBCLGD;

- Các đại biểu đăng ký tham dự

Họp trực tuyến

Trường Đại học Bang Arizona

8h30

Tập huấn công tác viết báo cáo thành tích, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước

- ĐHĐN: Ban TCCB: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban TCCB (Anh Khánh) và chuyên viên phụ trách TĐKT;

- Các Trường ĐHTV: Bộ phận phụ trách TĐKT và tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc: bộ phận phụ trách TĐKT;

- Mời: Vụ TĐKT, Bộ GD&ĐT

Họp trực tuyến

Trưởng Ban TCCB

 

15h00

Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng

UV BTV Đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc

Họp trực tuyến

Bí thư Đoàn TN ĐHĐN

TƯ – 22/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

15h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kế toán với Chủ đề: Biến trung gian trong phân tích tài chính. Vận dụng trong phân tích mối liên hệ giữa quản trị công ty, quản trị lợi nhuận và tính thông tin của cổ phiếu.

Báo cáo viên: TS Vương Phương Thủy

- Giảng viên Khoa Kế toán;

- Các giảng viên, học viên SĐH và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

Trưởng Nhóm đọc Khoa Kế toán

NĂM – 23/09

9h00

Tập huấn công tác coi thi, chấm thi vấn đáp- Kỳ thi tuyển sinh sau đại học Khóa 43

Ban Coi thi, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật, Cán bộ Coi thi, Cán bộ chấm thi vấn đáp tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học Khóa 43

Họp trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Ngô Văn Dưỡng

SÁU – 24/09

9h00

Họp trực tuyến với Tunku Abdul Rahman University College (Malaysia)

- GS. Wee Chu Kok, Phó trưởng Khoa Kế toán, Tài chính và Kinh doanh, TARUC;

- Các giảng viên, trưởng bộ môn Khoa Kế toán, Tài chính và Kinh doanh, TARUC;

- TS. Đoàn Thị Liên Hương, Phó trưởng Phòng Đào tạo;

- PGS. TS. Đặng Hữu Mẫn, Trưởng Phòng KH&HTQT

Họp trực tuyến

 

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

BẢY – 25/09

7h00

Tuyển sinh sau đại học Khóa 43
(ngày 25, 26/9/2021)

Ban Coi Thi, Ban Chấm thi, Ban Thư ký thuộc Hội đồng tuyển sinh sau đại học Khóa 43

Trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Ngô Văn Dưỡng

CN – 26/09