DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2021 – 2022

10/09/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

Năm học 2021 – 2022

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 13/09

Cả ngày

Xét tuyển, lọc ảo tuyến sinh theo

kết quả thi THPT năm 2021

(ngày 13, 14, 15/9/2021)

- Ban Thư ký HĐTS đại học chính quy năm 2021;

- Chuyên viên CNTT: Ban Đào tạo, các trường ĐHTV, ĐVTT

Họp trực tuyến

Trưởng Ban

Thư ký

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

8h00

Họp Đảng ủy Trường

Đảng ủy viên

Họp trực tuyến

Bí thư Đảng ủy

14h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

BA – 14/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

7h30

Sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế với các chủ đề:

Chủ đề 1 : Một số trao đổi về cách định dạng bài báo tự động với Rmarkdown và Zotero

Chủ đề 2 : Hướng dẫn thực hành cách định dạng bài báo tự động trên phần mềm Rmarkdown và Zotero

Báo cáo viên: TS. Bùi Huỳnh Nguyên

(Link Google meeting: https://meet.google.com/wnp-kjdr-dft)

- Giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế;

- Các giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên có quan tâm

Họp trực tuyến

 

Trưởng nhóm đọc Khoa Kinh doanh quốc tế

8h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học 02 chuyên ngành: Ngân hàng, Tài chính công

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

19h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học 02 chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Hành chính công

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

TƯ – 15/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

8h30 - 11h30

Tuần sinh hoạt định hướng Orientation week - chương trình chính quy quốc tế

Theo kế hoạch Sinh viên khóa 47K chương trình chính quy quốc tế

Trực tuyến

Phòng Đào tạo

9h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

HĐTS đại học hệ chính quy năm 2021 theo các QĐ số 72/QĐ-ĐHĐN ngày 07/01/2021 và QĐ số 2022/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Họp

Trực tuyến

Chủ tịch HĐTS

Giám đốc ĐHĐN

14h30

Họp trực tuyến với trường SKEMA Business School (Pháp)

- Đại diện trường SKEMA Business School;

- PGS. TS. Đặng Hữu Mẫn, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Trực tuyến

Lãnh đạo Phòng KH&HTQT

NĂM – 16/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

14h30

Giao ban Công tác sinh viên đầu năm học 2021 - 2022

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Ban CTHSSV: Lãnh đạo và chuyên viên;

- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu: Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Văn Huy; Trưởng Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum, Viện VN-UK, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; cán bộ phụ trách công tác sinh viên;

- Mời: Bí thư Đoàn ĐHĐN

Họp

Trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Ngô Văn Dưỡng

16h15

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Thống kê Kinh tế - Xã hội

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

SÁU – 17/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

BẢY – 18/09

Sáng 7h30

Chiều 14h00

Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa, dành cho sinh viên khóa 47K

Theo Thông báo số 1017/TB-ĐHKT ngày 07/9/2021

Trực tuyến qua Zoom

Ban chỉ đạo

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN cấp ĐHĐN: Nghiên cứu mức độ chấp nhận và các yếu tố tác động đến sự chấp nhận của người dân đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe trực tuyến tại Đà Nẵng, mã số: B2018-DN04-12

- Theo QĐ số 41/QĐ-QKHCN ngày 27/7/2021 của Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN ĐHĐN;

- Ban chủ nhiệm đề tài

Họp

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

14h00-16h00

Gặp mặt phụ huynh Tân SV chương trình chính quy quốc tế Tư vấn du học tại các trường đối tác

- Phòng Đào tạo;
- Đại diện các Trường:
- City Univerisity of Seattle
- Cardiff Metropolitan
- Swinburne University of Technology
- SV và PH chương trình chính quy quốc tế khóa tuyển sinh 2021

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo

14h30

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

CN – 19/09

14h00-16h00

Tuần sinh hoạt định hướng Orientation week - chương trình chính quy quốc tế

Theo kế hoạch Sinh viên khóa 47K chương trình chính quy quốc tế

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo