DHKT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2021 – 2022

03/09/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 12/09/2021

Năm học 2021 – 2022

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai - 06/9

8h00

Họp giao ban

Theo quy định

Họp trực tuyến

Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

10h00

Họp Hội đồng xét, tặng giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021 cho tập thể, cá nhân

Theo Quyết định số 2970/QĐ-ĐHĐN ngày 31/8/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Họp trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Thành Bắc

14h00 -16h30

Tuần sinh hoạt định hướng Orientation week - chương trình chính quy quốc tế

Theo kế hoạch Sinh viên khóa 47K chương trình chính quy quốc tế

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo

Ba – 07/9

8h30

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kiểm toán

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

8h30 - 10h30

Tuần sinh hoạt định hướng Orientation week - chương trình chính quy quốc tế

Theo kế hoạch Sinh viên khóa 47K chương trình chính quy quốc tế

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo

14h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học 02 chuyên ngành: Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

Tư - 08/9

8h00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

cấp ĐHĐN

Theo Quyết định số 1505/QĐ-ĐHĐN ngày 19/4/2021 của Giám đốc ĐHĐN

Họp trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN

8h30

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Kế toán

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

10h00 - 11h00

Chuyên đề trực Time Management for Effective Online Learning - Quản lý thời gian để học trực tuyến hiệu quả

- Đại diện ĐH CityUniversity of Seattle (Hoa Kỳ);
- Phòng Đào tạo;
- SV chính quy quốc tế;
- SV khác có quan tâm

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo

Năm – 09/9

9h00-11h00

Tuần sinh hoạt định hướng Orientation week - chương trình chính quy quốc tế

Theo kế hoạch Sinh viên khóa 47K chương trình chính quy quốc tế

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo

14h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Luật kinh doanh

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp bàn phương án tuyển sinh sau đại học Khóa 43

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Khóa 43 theo Quyết định số 1300/QĐ-ĐHĐN ngày 05/4/2021

Trực tuyến

Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng

Sáu - 10/9

8h00

Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I

năm học 2021-2022

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐT, Trung tâm ĐTTX; Ban ĐBCLGD: Lãnh đạo và chuyên viên;

- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH: Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn; Trưởng/phó Phòng KT&ĐBCLGD;

- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo, Tổ trưởng/tổ phó KT&ĐBCLGD

Họp trực tuyến

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS.

Lê Quang Sơn

9h00-11h00

Tuần sinh hoạt định hướng Orientation week - chương trình chính quy quốc tế

Theo kế hoạch Sinh viên khóa 47K chương trình chính quy quốc tế

Trực tuyến qua Zoom meeting

Phòng Đào tạo

15h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Ngoại thương

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

Bảy - 11/9

8h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Thương mại điện tử

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

8h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Luật học

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

9h30

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học 02 chuyên ngành: Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học 03 chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện

Theo Quyết định

Trực tuyến qua Zoom meeting

Chủ tịch Hội đồng

CN – 12/9