DHKT

Thông báo học bổng SICI - Nâng bước tài năng trẻ

Theo công văn số 1895/ĐHKT-CTSV ngày 18/6/2024 của Phòng CTSV Trường Đại học Kinh tế về việc đề cử sinh viên nhận học bổng "SCIC - Nâng bước tài năng trẻ", Khoa Kinh tế gửi thông tin đến các bạn sinh viên như sau: 

1. Thông tin học bổng: Số lượng: 05 suất với giá trị 10.000.000 đồng/suất.

2. Phân bổ số lượng: Mỗi Khoa đề cử tối đa 01 sinh viên.

3. Tiêu chuẩn bắt buộc đối với ứng viên:

-     SV khóa 47K hệ chính quy đang học tập tại Trường và không vi phạm kỷ luật, quy định, nội quy Nhà trường.

-     SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn (gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số).

-     Có kết quả học tập tích lũy toàn khóa đạt từ loại Khá trở lên, kết quả rèn luyện trung bình đạt từ loại Tốt trở lên.

-     Chưa được nhận học bổng/tài trợ có giá trị trên 3 triệu đồng từ các đơn vị ngoài Trường trong năm học 2023-2024.

-     Tiêu chí xét ưu tiên:

+ SV có thành tích Nghiên cứu khoa học

+ SV tích cực tham gia các hoạt động xã hội

+ SV có trình độ tiếng Anh tốt.

4. Quy trình thực hiện

- Các Khoa thông báo rộng rãi cho SV biết về chương trình học bổng.

- SV nộp hồ sơ trực tiếp về Khoa để được xét duyệt.

Hạn cuối SV nộp hồ sơ về Khoa là ngày 02/07/2024 và hồ sơ phải đầy đủ gồm:

            + Đơn xin học bổng “SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” theo đúng mẫu tải tại https://bom.so/SCIC-Don-Xin-Hoc-Bong;

            + Chứng nhận hoàn cảnh khó khăn: Bản photo công chứng sổ Hộ nghèo, cận nghèo, minh chứng là người dân tộc thiểu số;

            + Bản photo công chứng Căn cước công dân;

            + Bảng điểm học tập tích lũy toàn khóa và Bảng điểm rèn luyện toàn khóa (Bảng điểm do Trường cấp hoặc bản in từ website Nhà trường);

            + Bản sao Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ để thể hiện thành tích nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động xã hội hoặc năng lực tiếng Anh (nếu có).

- Khoa Kinh tế sẽ  xét duyệt hồ sơ của các ứng viên và giới thiệu tối đa 01 Sinh viên

Trân trọng.