DHKT

SINH VIÊN NGÀNH THỐNG KÊ VỚI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

06/04/2017

Ths. GVC. Nguyễn Thị Hương

Ngoại khóa là hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo cử nhân ngành Thống kê. Hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hành vi thái độ của sinh viên. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Thống kê Đà Nẵng và Khoa Thống kê – Tin học, sinh viên lớp 41K5 ngành Thống kê đã được tham gia hai đợt tập huấn: (1) Nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017; (2) nghiệp vụ điều tra Dân số & Kế hoạch hóa gia đình.

Sinh viên 41K5 tham gia tập huấn Nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại

Chi cục Thống kê Sơn Trà ngày 24.03.2017

 

Sinh viên 41K5 tham gia tập huấn Nghiệp vụ điều tra Dân số & Kế hoạch hóa gia đình tại

 Cục Thống kê Đà Nẵng ngày 28.03.2017

Sau các buổi tập huấn, sinh viên làm bài kiểm tra để được tuyển chọn làm cộng tác viên điều tra cho Cục thống kê Đà Nẵng. Tất cả sinh viên tham gia tập huấn đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra và trở thành cộng tác viên chính thức. Các sinh viên đã được giao địa bàn để thực hiện điều tra.

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, Khoa Thống kê – Tin học luôn mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thực tế để các sinh viên được trải nghiệm.