DHKT

Thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2024 vị trí việc làm giảng viên Khoa Thống kê - Tin học

20/05/2024

Vị trí việc làm Giảng viên:

1. Bộ môn Thống kê

Số lượng: 03 người

Tiêu chuẩn, điều kiện:

- Có trình độ ThS trở lên, thuộc khối ngành Kinh tế, Thống kê, Toán; tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.5 trở lên; Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ;

- Ưu tiên:

 + Các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

 + Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích dữ liệu.

- Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

2. Bộ môn Tin học quản lý

Số lượng: 03 người

Tiêu chuẩn, điều kiện:

- Có trình độ ThS trở lên, tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thống tin quản lý, Khoa học máy tính, Tin học ứng dụng hoặc các ngành gần với các ngành trên.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.0 trở lên; Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do cơ sở đào tạo nước 

ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ;

- Ưu tiên:

+ Tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài.

+ Có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Phân tích kinh doanh (BA).

- Các trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

Chi tiết thông báo tuyển dụng xem tại đây

Ghi chú:

Các ứng viên tốt nghiệp Đại học các ngành đạt tiêu chuẩn, yêu cầu nhưng chưa có bằng Thạc sỹ có nguyện vọng muốn làm trợ giảng và phát triển về sau vui lòng liên hệ:

- Bộ môn Thống kê

- Bộ môn Tin học quản lý