DHKT

Tổng kết Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 của Khoa Thống kê – Tin học

17/05/2024

Ngày 16/5/2024, Khoa Thống kê – Tin học đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2024. Đây là một hoạt động thường niên của Khoa và là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng.


So với những năm qua, năm nay ngoài những mảng đề tài nghiên cứu truyền thống của sinh viên như Phân tích dữ liệu, Phương pháp thống kê, xây dựng hệ thống thông tin thì đã xuất hiện các mảng đề tài mới như: Trực quan dữ liệu dự báo giá chứng khoán, Ứng dụng các thuật toán AI trong nhận dạng hình ảnh, Ứng dụng AI trong phân tích xu hướng mạng xã hội, giải pháp hệ thống thông tin quản lý tổng thể doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ các bạn sinh viên rất năng động, sáng tạo, bắt kịp xu hướng mới  trong kỷ nguyên CMCN 4.0.

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và công bằng, Hội nghị đã đánh giá cao tính khoa học, tính ứng dụng, cũng như sự đóng góp của 32 đề tài. Kết quả của các đề tài có thể mở ra các hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong thời gian đến. Hội nghị đã thống nhất trao các giải cho các đề tài như sau:

Đồng giải nhất cho 02 đề tài:

1. Phân tích ý định hành vi phân loại rác tại nguồn của người dân thành phố Đà Nẵng. Đề tài do nhóm sinh viên Nguyễn Quốc Thắng lớp 47K05, ngành Thống kê kinh tế thực hiện.

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý thông tin một cửa: áp dụng cho trường hợp cảnh báo tình trạng hỏng hóc cơ sở vật chất trong trường ĐH Kinh tế. Đề tài do nhóm sinh viên Trần Công Hoàng (46K21.1)Đinh Bảo Lộc (44k14), ngành Hệ thống thông tin quản lý thực hiện.


Giải nhì cho 1 đề tài:

1. Nhận diện mạch máu võng mạc bằng UNET. Đề tài do nhóm sinh viên Nguyễn Quang Huy  lớp 46k21.1, ngành Hệ thống thông tin quản lý thực hiện.


Đồng giải ba cho 03 đề tài:

1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo xu hướng xã hội: Nghiên cứu với sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN. Đề tài do nhóm sinh viên, Nguyễn Phạm Minh Ngân, Nguyễn Thị Thu Huyền (46K29.1), Hồ Thị Thanh Thuỷ (47K29.1),  Nguyễn Thị Thảo Phương (48K21.2), Lương Thiện (20TCLC-KHDL, ĐH Bách Khoa, ĐHĐN) ngành Khoa học dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý trường ĐH Kinh tế và ngành Khoa học dữ liệu trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng thực hiện.

2. Phân tích Thống kê mức sống dân cư của người dân Đà Nẵng do sinh viên Nguyễn Nhật Uyên lớp 46K05 ngành Thống kê kinh tế thực hiện.

3. Phân tích tình hình thất nghiệp trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng do sinh viên Lê Thị Kim Thoa lớp 46K05 ngành Thống kê kinh tế thực hiện.


Và 13 giải khuyến khích khác.

Tiếp nối những thành tích cao mà sinh viên khoa Thống kê – Tin học đã đạt được qua các năm trước. Hi vọng năm nay, các bạn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và thể hiện được năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Thống kê – Tin học ở các Hội đồng cao hơn.


Xin chúc mừng các nhóm đề tài!