DHKT

Thông báo Kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024

14/05/2024

Thời gian: 07h00 thứ 5 ngày 16/5/2024

Địa điểm khai mạc: Hội trường tầng 3, H304 Tòa nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Thành phần: Toàn thể sinh viên và giảng viên.

Hội đồng nghiệm thu đề tài ngành Thống kê Kinh tế xã hội:

Phòng H301, H401, H501 Tòa nhà đa năng.

Hội đồng nghiệm thu đề tài ngành Tin học quản lý:

Phòng H304, H601, H701 Tòa nhà đa năng.

Hội nghị tổng kết:

- Thời gian: 11h30 thứ 5 ngày 16/5/2024

- Địa điểm: Phòng H304

- Nội dung: Tổng kết, Bế mạc và trao giải.

Danh sách đề tài: Xem tại đây

Danh sách các Tiểu ban: Xem tại đây