DHKT

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2024 theo diện Hiệp định

18/04/2024

Phòng KH&HTQT gửi đến cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định năm 2024. Một số thông tin như sau:

1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo: 20 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 1 học bổng thực tập chuyên ngành và nghiên cứu

2.Thời gian đào tạo: 

- Chương trình đại học: từ 03 đến 04 năm học

- Chương trình thạc sĩ: 02 năm học

- Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm học

(chưa bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ru-ma-ni)

- Chương trình thực tập sinh: từ 03 tháng đến 09 tháng

3. Chế độ học bổng: Chính phủ Ru-ma-ni miễn học phí cho quá trình học tập, cung cấp chỗ ở miễn phí và ăn tại nhà ăn sinh viên với các chế độ tương tự như đối với sinh viên Ru-ma-ni, hỗ trợ y tế và cấp một khoản tiền phụ cấp hằng tháng theo mức quy định của Chính phủ Ru-ma-ni. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo mức quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam đối với du học sinh diện Hiệp định tại Ru-ma-ni

4. Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến và hồ sơ giấy

5.Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 5/5/2024


Chi tiết về đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển xem thêm tại thông báo tại link này

Nguồn: Phòng KH&HTQT