DHKT

Hội nghị Công tác Sinh viên cấp Khoa năm học 2023-2024

21/11/2023

Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 24/11/2023

Địa điểm: Phòng A202

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn, Giảng viên chủ nhiệm lớp, Bí thư LCĐ, Giáo vụ, Thư ký Khoa, Ban Cán sự lớp.

Đây là tọa đàm để sinh viên cùng bày tỏ những quan điểm, ý kiến nhằm khắc phục những vướng mắc trong công tác học tập, nghiên cứu, sinh hoạt cũng như đề xuất những phương hướng để chung tay cùng Nhà trường xây dựng môi trường hiện đại, thân thiện và năng động tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.