DHKT

Thông báo về việc Ban chủ nhiệm Khoa gặp mặt sinh viên năm 4 trở lên chưa tốt nghiệp

10/10/2023

Thông báo của Ban chủ nhiệm Khoa về việc gặp mặt sinh viên các khóa từ 45K trở về trước chưa tốt nghiệp.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát đối với các sinh viên từ năm 4 trở lên chưa tốt nghiệp, nay Ban chủ nhiệm Khoa quyết định tổ chức buổi gặp mặt, cụ thể như sau:

Thời gian: 08h30, ngày 12/10/2023

Địa điểm: Văn phòng Khoa, tầng 6 phòng H603 tòa nhà đa năng

Nội dung: Tìm hiểu, trao đổi và tư vấn cho sinh viên về kế hoạch học tập để không bị quá thời gian học tập theo quy định.

Ghi chú: Sinh viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tham gia buổi gặp mặt đúng như trong thông báo.

Trân trọng.