DHKT

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế - K44.TKK.ĐN

04/10/2023

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA THỐNG KÊ –TIN HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ -  K44.TKK.ĐN

 

 

Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Khoa Thống kê – Tin học thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 10/2023 như sau:

1. Địa điểm: Phòng D206, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

2. Thời gian: 08/10/2023 – Chi tiết:

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

6h00-7h15

Học viên có mặt tại phòng để chạy thử các thiết bị trình chiếu.

 

2

7h20-7h45

Toàn thể học viên và quý Thầy Cô thành viên tham gia các hội đồng chấm luận văn có mặt tại phòng để khai mạc.

Chụp hình toàn thể phục vụ công tác kiểm định và truyền thông

3

Từ sau 7h45

Chấm luận văn thạc sĩ.

Theo danh sách của mỗi cá nhân.

                                                                                                                                                                                                                                                        Khoa Thống kê – Tin học