DHKT

CHÚC MỪNG QUÝ TÂN THẠC SỸ THỐNG KÊ KINH TẾ

21/06/2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau Đại học, Ngày 18/06/2022 Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh đã hoành thành các chương trình học Thạc sỹ và Tiến sỹ do Trường Đào tạo. Trong dịp lễ này, Khoa Thống kê – Tin học có 12  học viên Khóa 40 chính thức nhận bằng trở thành Tân Thạc sỹ chuyên ngành Thống kê Kinh tế.

 

Sự kiện 12 học viên chính thức nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Thống kê Kinh tế là một dấu mốc đánh dấu sự phát triển về đào tạo Sau Đại học của Khoa Thống kê – Tin học.

 Chân thành cảm ơn các cấp Lãnh đạo Trường Đại học Kinh Tế, các nhà Khoa học, các giảng viên đã tận tâm trong công tác tổ chức xây dựng chương trình, triển khai đào tạo. Đặc biệt cảm ơn sự góp đóng về chuyên môn, cũng như sự tin cậy từ các Cục Thống kê, các Doanh nghiệp và các Cựu sinh viên Khoa Thống kê – Tin học. Trực tiếp xin chân thành cảm ơn Ông Nguyễn Hùng - Cục Trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi, Ông Lê Quý Đạt – Cục Trưởng Cục Thống kê Quảng Nam; Ông Trần Văn Vũ–Cục Trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng.

Chúc mừng 12 Tân thạc sỹ, chúc các tân thạc sỹ thành công hơn nữa trong công việc, chúc mối quan hệ hợp tác giữa Quý cơ quan với  Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng ngày càng phát triển.


DANH SÁCH 12 TÂN THẠC SỸ THỐNG KÊ KINH TẾ

STT

Họ và tên học viên

STT

Họ và tên học viên

1

Đinh Nguyên Bảo

7

Phan Thị Hà

2

Nguyễn Quốc Miều

8

Lương Thanh Khê

3

Lê Thị Thanh Thương

9

Nguyễn Thị Hồng Phượng

4

Trần Thị Ngọc Lan

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

5

Trần Văn Thông

11

Nguyễn Thị Ái Liên

6

Nguyễn Ngọc Phát

12

Huỳnh Đức Nam

 


Khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng