DHKT

ĐĂNG KÍ XÉT TỐT NGHIỆP 2021 ĐỢT 3

11/06/2021
Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 3 năm học 2020 - 2021, Khoa thông báo kế hoạch nộp hồ sơ xét tốt nghiệp như sau:
1. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp: Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 21/6/2021: trên trang web Đào tạo
2. Hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp: Sinh viên đã đăng ký xét công nhận tốt nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp (2 đơn) ( có ghi kèm số điện thoại và email liên hệ).
- Bản photocopy có công chứng các chứng chỉ sau:
+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất đối với sinh viên hoàn thành chương trình GDTC trước ngày 14/10/2020;
+ Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ:
+ Chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra Tin học (bao gồm chứng chỉ tin học Nâng cao hoặc chứng chỉ MOS và cơ bản);
+ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.
- Bản kiểm điểm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với sinh viên không có đăng ký học ở học kỳ II năm học 2020 – 2021 (Mẫu Bản kiểm điểm tải tại đây: https://due.udn.vn/vi-vn/phongctsv/phongctsvchitiet/id/452/cid/536)
- Sinh viên nộp Hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp cho Khoa quản lý sinh viên qua đường bưu điện trước ngày 22/6/2021.
3. Hoàn thành việc đăng ký xét tốt nghiệp tại form sau: