DHKT

KẾ HOẠCH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ

26/05/2021

Các bạn sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý (K14 và K21) lưu ý về thời điểm nộp và bảo vệ báo cáo thực tập/khóa luận như dưới đây:

1.     Nộp báo cáo: SV nộp File báo cáo cuối cùng lên Elearning trước 27/5/2021.

·        Nộp file nén có đuôi (.rar/ .zip) bao gồm các file:

·        file mềm PDF báo cáo thực tập tốt nghiệp được đặt tên theo cú pháp: STT_HoTen_Lop.pdf (vd: 15_NguyenA_43k14.pdf)

·        Slide báo cáo/ Video demo

·        Các file khác nếu có (code, data, …)

Trường hợp các file Code, data,…tải quá nặng (>50MB), sinh viên truy cập vào link bên dưới tạo Folder ghi rõ STT_hotensv và tải file lên

https://drive.google.com/drive/folders/1OJf9GaqUUu8rXUOwv9OedEmFoOQizdt3?usp=sharing

 

2.     Thời gian báo cáo chuyên đề TTTN:

·        Báo cáo online vào lúc 07h30 ngày 29/05/2021 tại Google Meet

·        Hình thức báo cáo:

ü SV chuẩn bị slide thuyết trình (không quá 20 trang), máy tính, phần mềm demo (nếu có);

ü Thời gian trình bày: Tối đa 10 phút (bao gồm slide + demo);

 

*** Lưu ý: Báo cáo tốt nghiệp phải được GVHD thông qua, khuyến khích có nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập (cơ sở tham khảo để chấm điểm). Những SV không tham gia đầy đủ các buổi gặp GVHD, không nộp báo cáo tiến độ theo quy định sẽ không đủ điều kiện báo cáo tốt nghiệp.