DHKT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUI ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020

05/10/2020

Khoa Thống kê – Tin học, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN thông báo kế hoạch lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính qui đợt 2 năm học 2019-2020 như sau:

1. Ký sổ bằng và đăng kí nhận bằng tại HT

Thời gian: Từ 8h30 đến 11h, thứ bảy, ngày 10/10/2020

Địa điểm: Phòng A201- Văn phòng khoa Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

Nội dung thực hiện:

o    Ký nhận vào Sổ nhận bằng (phải có Chứng minh nhân dân);

o    Nhận Số vị trí chỗ ngồi.

2. Nhận hồ sơ sinh viên

Thời gian: Từ 7h đến 11h, thứ bảy, ngày 10/10/2020

Địa điểm: Phòng G103

3. Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp

Thời gian sinh viên tập trung: 7h30, thứ Ba, ngày 13/10/2020

Thời gian chính thức Lễ: 8h30, thứ Ba, ngày 13/10/2020

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

Nội dung thực hiện: Nhận trang phục cử nhân, tập duyệt và dự lễ và nhận bằng tốt nghiệp.

Chú ý: Sinh viên không làm thủ tục đăng ký, không đến đúng giờ, không tham gia tập duyệt sẽ không được tham gia dự lễ trao bằng tốt nghiệp.