DHKT

Hội thi sử dụng Elearning

18/07/2020

Trong thời gian qua, Công đoàn trường Đại học Kinh tế phát động Phong trào sử dụng E-learning 2 phiên bản mới trong việc dạy và học nhằm đáp ứng những thay đổi đang diễn ra nhanh chóng của nền kinh tế tri thức, góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Qua cuộc thi, phát hiện những phương pháp, phương tiện tích cực, am hiểu và sáng tạo trong sử dụng, khai phá tính năng của phần mềm nhằm góp phần xây dựng và củng cố, hoàn thiện hệ thống tốt hơn, đáp ứng được thực tiễn điều kiện dạy và học trong nhà trường. Phong trào thi đua là môi trường để cán bộ, giảng viên trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau góp phần tạo dựng phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong toàn trường. Nội dung phong trào thi đua nhằm xây dựng một khóa học, sử dụng các phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, xây dựng bài giảng, ngân hàng đề… trên hệ thống E-learning. Toàn bộ thầy cô Khoa Thống kê - Tin học đã tham gia tích cực, đặc biệt cô Hoàng Thị Thanh Hà là một điển hình và được khoa tín nhiệm và đề cử dự thi. Với sự nỗ lực triển khai ứng dụng hệ thống elearning của cô Hoàng Thị Thanh Hà rất hay và được ban giám khảo đánh giá cao và trao tặng giải Nhì. Chúc mừng cô Hoàng Thị Thanh Hà và Khoa.


Bài báo cáo dự thi


Đồng giải Nhì


Toàn bộ các đội thi